Actueel

SIS maintenance system

SIS maintenance system

Bij instrumentele beveiligingen in de proces industrie is het noodzakelijk deze periodiek goed te onderhouden en te testen. Consiltant BV heeft hiervoor een handig en gratis tool ontwikkeld voor de maintenance engineer. In het SIS Maintenance System dienen alle SIL beveiligingen te worden ingegeven. In één oogopslag wordt vervolgens zichtbaar gemaakt wat de status is … Lees meer
Procesveiligheid

Procesveiligheid, Poka Yoke en HAZOP

In de procesindustrie worden gevaarlijke stoffen gebruikt, komen extreme temperaturen en drukken voor en kunnen tanks overstromen. Stoffen mogen niet ongewenst uit de installatie vrijkomen, ‘Loss of Containment’ moet voorkomen worden. Mensen mogen geen gezondheidsproblemen oplopen en het milieu mag niet belast worden. Herman heeft een artikel geschreven over hoe drie integriteitspijlers van procesveiligheid; technische … Lees meer
Liquid evaporation - Verdamping

Gezondheidseffecten door verdamping van vloeistoffen

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp (door verdamping) een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar … Lees meer
SIL 4 Functional Safety Management (FSM) certificate

Functional Safety Management System gecertificeerd

Consiltant BV heeft in 2018 haar Functional Safety Management System aangeboden aan Dekra ter certificering. Het gaat hierbij met name om de borging van de competentie van onze consultants en de wijze waarop wij onze projecten uitvoeren. Het afgelopen jaar hebben wij intensief contact gehad met Dekra, is ons FS Management System geperfectioneerd en zijn … Lees meer
SIL anno 2019 - Artikel Automatie PMA

Artikel over SIL anno 2019 in Automatie | PMA

Onlangs is een artikel van Herman Jansen verschenen in het vakblad Automatie | PMA. Hierin wordt weergegeven wat SIL anno 2019 inhoudt en dat SIL veel meer is dan enkel faalkansberekeningen. Het artikel is hieronder te downloaden/lezen:  
Consiltator - PFD calculator - PFD berekeningstool

PFD Consiltator

Consiltant BV heeft de PFD Consiltator ontwikkeld, een (gratis) Excel gebaseerde PFD calculator tool om PFDavg te berekenen. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op de PFD Consiltator pagina. Download de Consiltator: