Gezondheidseffecten door verdamping van vloeistoffen

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp (door verdamping) een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar vormt. Soms is het best lastig om de gevaren van een dergelijke lekkage te bepalen.

Er bestaan diverse complexe softwarepakketten die kunnen berekenen hoeveel vloeistof er bij een lekkage kan vrijkomen om vervolgens met dispersieberekeningen te bepalen hoe hoog de concentratie van de stof in de lucht wordt.

Consultant Jeroen heeft een rapport geschreven waarin eerst een stukje theorie beschouwd wordt met betrekking tot dampspanning, dispersieberekeningen en grenswaarden. Hierin worden een aantal bronnen voor chemische eigenschappen en grenswaarden besproken en worden een tweetal simpele (gratis) tools gepresenteerd om dispersieberekeningen mee uit te voeren. Er zijn vervolgens twee voorbeelden uitgewerkt waarin de theorie toegepast wordt.

20190909 Gezondheidseffecten door verdamping van vloeistoffen pdf

In het artikel worden twee voorbeelden besproken. De bijbehorende CHEF-bestanden zijn hieronder te downloaden:
CHEF voorbeeld azijnzuuranhydride
CHEF voorbeeld aceton