Actueel

Liquid evaporation - Verdamping

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp (door verdamping) een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar vormt. Soms is het best lastig om de gevaren van een dergelijke lekkage te bepalen. Lees meer

SIL 4 Functional Safety Management (FSM) certificate

Consiltant BV heeft in 2018 haar Functional Safety Management System aangeboden aan Dekra ter certificering. Het gaat hierbij met name om de borging van de competentie van onze consultants en de wijze waarop wij onze projecten uitvoeren. Het afgelopen jaar hebben wij intensief contact gehad met Dekra, is ons FS Management System geperfectioneerd en zijn wij aan de tand gevoeld tijdens een gedetailleerde audit.
Lees meer

SIL anno 2019 - Artikel Automatie PMA

Onlangs is een artikel van Herman Jansen verschenen in het vakblad Automatie | PMA. Hierin wordt weergegeven wat SIL anno 2019 inhoudt en dat SIL veel meer is dan enkel faalkansberekeningen.
Lees meer

Consiltator - PFD calculator - PFD berekeningstool

PFD Consiltator

Consiltant BV heeft de PFD Consiltator ontwikkeld, een (gratis) Excel gebaseerde PFD calculator tool om PFDavg te berekenen. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op de PFD Consiltator pagina.

Download de Consiltator:

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp (door verdamping) een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar vormt. Soms is het best lastig om de gevaren van een dergelijke lekkage te bepalen. Lees meer