Diensten

Diensten procesveiligheid

Consiltant BV biedt haar dienstverlening aan op het gebied van procesveiligheid. In de afbeelding hieronder staat een schematische weergave hoe procesveiligheid er van begin tot eind uit kan zien. Consiltant BV is voornamelijk actief in het ondersteunen van bedrijven bij de dik omlijnde stappen, maar kan ook bij de andere aspecten van advies voorzien.

Schematische weergave hoe procesveiligheid er van begin tot eind eruit kan zien.

Gevaarsidentificatie – HAZOP

Consiltant BV kan u helpen bij het uitvoeren van een gevaarsidentificatie. Hierbij kunnen diverse methodieken gebruikt worden, waarbij HAZOP, FMEA en What-if bekende voorbeelden zijn. HAZOP (Hazard & Operability Study) is dé methode voor systematische gevaaridentificatie van procesinstallaties. Consiltant BV levert ervaren HAZOP voorzitters (of HAZOP facilitators) die u kunnen helpen om de gevaren van een installatie in kaart te brengen.

Binnen Consiltant BV is een ruime ervaring aanwezig met diverse verschillende soorten processen en installaties. Voorbeelden zijn:

 • Waterstofinstallaties (o.a. PEM en alkaline elektrolysers)
 • Biogasinstallaties (o.a. op rioolwaterzuiveringsinstallaties)
 • Membraaninstallaties (o.a. in de voedingsmiddelenindustrie)
 • CIP-installaties (o.a. in de voedingsmiddelenindustrie)
 • Opslag en distributie van (gevaarlijke) chemische stoffen
 • Utilities (o.a. stoomsystemen, koeltorens en ammoniakkoelinstallaties)
 • Installaties met vaste stoffen (risico op stofexplosies)
 • Diverse chemische processen
 • Diverse pilotprojecten en R&D projecten
 • Sectoren:
  • Chemische industrie
  • Olie&gas-, productie- en opslagbedrijven
  • Utiliteitsbedrijven
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • Auto industrie
  • Railinfrastructuur

Risicoanalyse – LOPA & SIL-classificatie

Er bestaan diverse risicoanalyse methodieken zoals SIL classificatie, de risicograaf en de risicomatrix. Tegenwoordig wordt er binnen de industrie veel gebruik gemaakt van de LOPA (Layers Of Protection Analysis) methodiek. Tijdens een LOPA studie wordt van een potentieel gevaar of een ongewenste gebeurtenis (‘scenario’ genoemd) bepaald wat de mogelijke oorzaken (Initiating Events) en gevolgen kunnen zijn. Het risico wordt bepaald en geëvalueerd mede afhankelijk van eventueel aanwezige onafhankelijke beveiligingslagen (layers of protection). Een conclusie kan zijn dat aanvullende risico reductie benodigd is. Deze aanvullende risicoreductie kan onder andere worden bereikt met behulp van instrumentele beveiligingen met een bepaald SIL-niveau (bijvoorbeeld SIL 2).

Het ligt voor de hand om tijdens een HAZOP studie ook de risico’s van de geïdentificeerde scenario’s te beoordelen. Dat bepaalt de noodzaak voor (verdere) beveiliging en de noodzakelijke betrouwbaarheid ervan. Daarom wordt de HAZOP vaak gecombineerd met LOPA.

Voor sommige beveiligingen wordt het benodigde SIL niveau opgelegd vanuit regelgeving, hierbij valt te denken aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (bijvoorbeeld PGS 28, PGS 29, PGS 30 en PGS 33) en diverse IEC-normen.

Ontwerpen beveiligingen – SRS opstellen

Als vanuit een risicoanalyse duidelijk is welke aanvullende risicoreductie benodigd is, dan kan vervolgens een beveiliging ontworpen worden. Wanneer dit een instrumentele beveiliging betreft welke moet voldoen aan de SIL-normen (IEC 61508 / IEC 61511) dan is het van belang om te beginnen met het opstellen van de Safety Requirement Specifications (SRS). In dit document wordt vastgelegd wat de beveiliging moet doen, tegen welk scenario de beveiliging beschermt, aan welke eisen de beveiliging moet voldoen, hoe de beveiliging is opgebouwd (sensoren, final elements etc.), hoe deze getest kan worden etc. Een SRS is een multidisciplinair document dat uiteindelijk door de Instrument/Control Engineer gebruikt kan worden om een instrumentele beveiliging te ontwerpen.

Consiltant BV kan assisteren in het opstellen van SRS documenten en levert hiervoor de benodigde template.

SIL ontwerpverificatie

Consiltant BV voert regelmatig, als onafhankelijke partij, SIL ontwerpverificaties uit bij diverse opdrachtgevers. Hierbij wordt de betrouwbaarheid van instrumentele beveiligingen getoetst. Voor ieder afzonderlijk SIL 1/2/3 of 4 beveiliging dient een SIL verificatie uitgevoerd te worden, in overeenstemming met de IEC 61511 en IEC 61508 normen. Een duidelijk omschreven SRS document is hierbij vaak het vertrekpunt.

SIL verificaties worden voor allerlei systemen uitgevoerd. Dit omvat ook verificaties voor HIPPS systemen (High-integrity pressure protection system).

SIF uitvoeringsverificatie / validatie

Een SIF is een Safety Instrumented Function, ofwel een instrumentele beveiliging. Bij een SIF uitvoeringsverificatie of SIF validatie is het doel om zeker te stellen dat beveiligingen juist gerealiseerd zijn.  Aantoonbaar zal moeten worden dat beveiligingen zijn gerealiseerd volgens de uitgangspunten en gestelde eisen, waarbij gerefereerd kan worden naar de SRS en de SIL ontwerpverificatie. Verder is de kwaliteit van de testprocedures en de competentie van personeel erg van belang

PLC applicatiesoftware testen

Een belangrijk onderdeel van de SIF validatie is het zeker stellen dat de PLC juist geprogrammeerd is. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden tijdens een FAT van het PLC systeem.

Consiltant BV heeft een methode ontwikkeld om de PLC applicatiesoftware door middel van een simulatiesysteem te testen. Het simulatiesysteem bestaat uit een PLC systeem en een simulatiepaneel voorzien van schakelaars en lampjes. De schakelaars en lampjes simuleren procesingangen en -uitgangen, zoals sensoren, drukknoppen, vrijgaven, overbruggingen, alarmen, motoren, afsluiters etc.

SIL certificering

Bij een SIL certificering wordt aangetoond dat een component geschikt is om enkelvoudig toegepast te worden in een SIL beveiliging en voldoet aan de eisen van de IEC-61508. Consiltant kan u helpen bij het SIL certificeren van componenten. De bevindingen worden vastgelegd in een SIL certificaat.

Functional Safety Management System

Wanneer u instrumentele beveiligingen toepast in uw installatie die moeten voldoen aan de SIL-normen (IEC 61508 / IEC 61511) dan is het noodzakelijk om een Functional Safety management systeem te hebben. Hierin worden onder andere processen, systemen en procedures omschreven die gebruikt worden bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van instrumentele beveiligingen. Maar ook competentie van betrokken personeel is erg belangrijk.

Consiltant BV kan u ondersteunen bij de implementatie van een Functional Safety management systeem.

Tevens kunt u bij onze tools een SIS life-cycle checklist vinden om te gebruiken binnen Functional Safety projecten.

Overige diensten procesveiligheid

Naast bovengenoemde voorbeelden kan Consiltant BV u ook van dienst zijn in andere zaken betreffende procesveiligheid. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.