Failure mode and effect analysis

FMEA en FMECA

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) of soms FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) is een brainstorm analyse techniek, waarbij een systeem, machine, apparaat of installatie wordt onderverdeeld in afzonderlijke elementen. Van ieder element wordt bepaald hoe het kan falen, wat de oorzaken en de gevolgen zijn en hoe erg de gevolgen zijn. Tevens worden de preventieve/correcties acties geïnventariseerd.

  • Goede identificatie methode voor systemen / apparaten.
  • Minder gestructureerd dan HAZOP voor proces installaties.
  • Gedetailleerde inventarisatie van wat er mis kan gaan en wat de gevolgen zijn.
  • Eventueel inschalen van het risico (criticality).
  • Uitvoeren als multidisciplinaire brainstorm-sessie.
  • Acties formuleren, evt. actienemers benoeming.
  • Evt. co├Ârdinator benoemen die toeziet op de opvolging van de afgesproken acties (evt. m.b.v. Action & Response sheets).
Voorbeeld FMEA analyse (zonder criticality score)
Voorbeeld FMEA analyse (zonder criticality score)