HAZOP Hazard and Operability Study

HAZOP worksheet

HAZOP (Hazard and Operability) studie

HAZOP (Hazard and Operability Study) is dé methode voor systematische gevaaridentificatie van procesinstallaties. De risico-identificatie is een standaard onderdeel van een veiligheidsmanagementsysteem.

De kwaliteit van een HAZOP studie wordt vooral bepaald door de kennis en ervaring van het HAZOP team en de HAZOP voorzitter (of HAZOP facilitator). Consiltant levert ervaren HAZOP voorzitters, die honderden sessiedagen geleid hebben.

Koppeling met LOPA

Het ligt voor de hand om tijdens een HAZOP studie ook de risico’s van de geïdentificeerde scenario’s te beoordelen. Dat bepaalt de noodzaak voor (verdere) beveiliging en de noodzakelijke betrouwbaarheid ervan. Het raamwerk daarvoor ligt vast in de LOPA uitgaven van CCPS.

HAZOP norm (IEC61882)

De HAZOP-methode

De HAZOP methode (Hazard and Operability Analysis), ook wel gevaaridentificatie, storingsanalyse, veiligheidsstudie of HAZID (Hazard Identification) genoemd is de standaardmethode voor het identificeren en evalueren van procesafwijkingen.  Hierbij wordt meestal de HAZOP standaard (norm IEC 61882) gevolgd.

De HAZOP methode werkt met gidswoorden voor de verschillende procesparameters (bijvoorbeeld: meer druk, minder temperatuur). De methode is afkomstig uit de chemie (ICI).

De meeste bedrijven in de procesindustrie vereisen dat een HAZOP wordt uitgevoerd in het ontwerpstadium en bij wijzigingen in de installatie (Management of Change). Ook voor bestaande installaties worden periodiek HAZOP’s uitgevoerd.
Kennis en ervaring in het toepassen van de HAZOP methode en het vermogen van de voorzitter om het team buiten de gebruikelijke denkpatronen te laten denken, zijn essentieel voor het gewenste resultaat van de HAZOP studie.

De HAZOP-sessie

De resultaten van de HAZOP sessies worden gepresenteerd in een rapport waarin de werkbladen en een lijst met aanbevelingen zijn opgenomen. Consiltant BV maakt bij voorkeur gebruik van HAZOP manager, het softwarepakket van Lihou Technical Software Services voor het faciliteren van HAZOP studies en andere gelijkwaardige identificatie- en evaluatie studies. Maar gebruik van bijvoorbeeld PHA-Pro is ook mogelijk.
We hebben HAZOP studies uitgevoerd voor onder andere:

  • Chemische bedrijven
  • Olie&gas-, productie- en opslagbedrijven
  • Utiliteitsbedrijven
  • Bedrijven die voedingsmiddelen produceren of verwerken