SIL verificatie

SIL (ontwerp)verificatie

Schematische weergave van een instrumentele beveiliging (HIPPS)
Schematische weergave van een instrumentele beveiliging (HIPPS)

Voor ieder afzonderlijk SIL 1/2/3 of 4 beveiliging dient een SIL verificatie uitgevoerd te worden, in overeenstemming met de IEC 61511 en IEC 61508 normen. Hierbij worden de volgende items geverifieerd:

  • Vaststellen wat de beveiliging is. Het is wijs een schematische tekening met alle relevante sensoren, componenten en final elements op te stellen.
  • Het toetsen van de functionaliteit van de beveiliging.
  • Nagaan of de beveiliging gescheiden is van het regelsysteem.
  • Toetsen aan de architectuureisen (bijv. kan volstaan worden met 1 afsluiter?).
  • Toetsen aan de probabilistische eisen (berekening van de faalkans op aanspraak).
  • Toetsen op zogenaamde systematische fouten.

Het is wijs om tijdens het ontwerp van de instrumentele beveiliging al na te denken hoe deze getest dient te worden.

Ook voor HIPPS systemen (High-integrity pressure protection system) is het noodzakelijk om een verificatie uit te voeren.