SIL certificering

SIL certificering

SIL certificering is zinvol, alhoewel de SIL normen IEC 61508 en IEC 61511 dit niet vereisen.

De kort-door-de-bocht benadering is dat een instrumentele beveiliging welke is opgebouwd uit instrumenten/componenten met een ‘industriële’ kwaliteit aan SIL  1 kan voldoen. Voor SIL 2 is redundantie nodig, bv. 2 afsluiters in serie, 2 sensoren in een 1oo2 configuratie. Voor SIL 3 kan gedacht worden aan 1oo3 redundantie.

Maar redundantie is niet altijd nodig of heeft niet altijd de voorkeur om technische en/of commerciële redenen. Kan een enkel instrument/component toegepast worden in een SIL 2 beveiliging? Een SIL onderzoek kan uitgevoerd en beschreven worden in een ‘SIL rapport’. Dit onderzoek en bijbehorend rapport is dan de basis voor SIL certificering. Wat de normen wel vereisen is een ‘Safety Manual’ waarin alle relevante aspecten van het instrument/component beschreven zijn.

Het SIL certificeringsonderzoek spitst zich toe op de volgende onderdelen:

  1. Het managementsysteem van de leverancier van betreffende instrument/component. Hoe wordt zekergesteld dat het instrument/component dat de fabriek verlaat, voldoet aan de specificaties? Het kan nodig zijn dat een ‘Functional Safety Management System’ wordt opgesteld. Het is nodig dat het bedrijf kennis en ervaring heeft m.b.t. SIL. Een audit zal uitgevoerd moeten worden om zeker te stellen dat volgens het management systeem wordt gewerkt. Uiteindelijk zal de zogenaamde ‘systematic capability’ bepaald moeten worden. Bij een SIL 2 certificering zal de systematic capability, SC 2 of SC 3 moeten zijn. Bij een SIL 1 certificering is SC 1 toereikend.
  2. Het ontwerp van het instrument/component zal gedetailleerd geanalyseerd moeten worden; Wat kan er mis gaan en wat zijn dan de gevolgen voor het functioneren? Een goed gereedschap hierbij is het uitvoeren van een Failure Mode Effect Analyse (afk. FMEA). Het meest waardevol is te weten welke ‘dangerous failures’ er zijn. Het is een uitdaging om vervolgens faalfrequenties te bepalen van alle vastgestelde dangerous failures en door berekening te bepalen wat de faalsnelheid van het instrument/component is.
  3. Een andere insteek is het analyseren van de feedback van alle verkochte instrumenten/componenten. Hoeveel operationele uren zijn er en hoeveel en welke fouten zijn bekend? Ook hieruit is de faalsnelheid te berekenen. Als de analyses goed gedaan zijn, zullen de faalsnelheden (uit de FMEA en verkregen uit de feedback) overeen komen.
  4. De verkregen resultaten zijn de basis voor het SIL certificeringsrapport en het Safety Manual.

Niet zelden blijkt dat het doorlopen van de certificeringsstappen leidt tot verbeteringen van het betreffende instrument/component en de management structuur met betrekking tot functional safety.

Voorbeeld SIL certificaat (SIL 2) ten behoeve van SIL certificering.
Voorbeeld SIL certificaat (klik om te vergroten)

Consiltant BV kan en wil u hiermee van dienst zijn! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.