SIL ontwerpverificatie

SIL ontwerpverificatie

Voor ieder afzonderlijk SIL 1/2/3 of 4 beveiliging dient een SIL verificatie uitgevoerd te worden, in overeenstemming met de IEC 61511 en IEC 61508 normen:

  • Vaststellen wat de beveiliging is. Het is wijs een schematische tekening met alle relevante sensoren, componenten en final elements op te stellen.
  • Het toetsen van de functionaliteit van de beveiliging.
  • Nagaan of de beveiliging gescheiden is van het regelsysteem.
  • Toetsen aan de architectuureisen (bijv. kan volstaan worden met 1 afsluiter?).
  • Toetsen aan de probabilistische eisen (berekening van de faalkans op aanspraak).
  • Toetsen op zogenaamde systematische fouten.

Het is wijs om tijdens het ontwerp van de instrumentele beveiliging al na te denken hoe deze getest dient te worden.

Schematische weergave instrumentele beveiliging