Functional Safety Management System gecertificeerd

Consiltant BV heeft in 2018 haar Functional Safety Management System aangeboden aan Dekra ter certificering. Het gaat hierbij met name om de borging van de competentie van onze consultants en de wijze waarop wij onze projecten uitvoeren. Het afgelopen jaar hebben wij intensief contact gehad met Dekra, is ons FS Management System geperfectioneerd en zijn wij aan de tand gevoeld tijdens een gedetailleerde audit.

Dekra heeft nu ons FS Management System gecertificeerd! Wij mogen/kunnen consultancy activiteiten uitvoeren voor zelfs SIL 4 beveiligingssystemen. Het gaat hierbij om HAZOP & FMEA & LOPA studies, SIL classificaties, SIL verificaties, SIF validaties, PLC simulaties en training.

Functional Safety Management System gecertificeerd (SIL 4)