SIF validatie

SIF tag

SIF validatie

Een SIF is een Safety Instrumented Function, ofwel een instrumentele beveiliging.

Nadat beveiligingen gerealiseerd zijn, zal gevalideerd moeten worden dat ze juist functioneren. Aantoonbaar zal moeten zijn dat beveiligingen zijn gerealiseerd volgens de uitgangspunten en gestelde eisen. Het fysieke testen zal door bekwaam personeel uitgevoerd moeten worden volgens de juiste (op schrift gestelde) testprocedures. De testresultaten moeten afgetekend worden.

Voor ieder SIF dient een SIF validatie uitgevoerd te worden, in overeenstemming met de IEC 61511 en IEC 61508 normen.

Tijdens de SIF validatie zullen de beveiligingen visueel geïnspecteerd moeten worden. Tijdelijk aangebrachte overbruggingen mogen niet (meer) aanwezig zijn. Handafsluiters moeten in de juiste positie staan (bij voorkeur locked open of locked close). Klemmenkasten dienen gesloten te zijn. De logic solver moet operationeel zijn.

Zeker stellen dat de Logic Solver (bijvoorbeeld PLC) juist geprogrammeerd is.
Zeker stellen dat de Logic Solver (bijvoorbeeld PLC) juist geprogrammeerd is.

Een belangrijk onderdeel van de SIF validatie is het zeker stellen dat de Logic Solver (bijvoorbeeld PLC) juist geprogrammeerd is.

Al de voorgaande stappen (vanaf gevaaridentificatie) hebben mogelijk geen effect als deze laatste stap niet goed uitgevoerd is.

De opgestelde testprocedure kan vervolgens periodiek opnieuw toegepast worden.