Safety Requirement Specification

Safety Requirement Specification (SRS)

Safety Requirement Specification (SRS)

Introductie

Wanneer binnen een installatie Safety Instrumented Systems (SIS) vereist zijn, zou de eerste stap het documenteren van de vereisten moeten zijn. Dit document wordt vaak een Safety Requirement Specification (SRS) genoemd. De IEC 61511-norm specificeert de algemene vereisten voor een SRS. Het is belangrijk dat een SRS duidelijk, beknopt, volledig en consistent is.
De SRS moet de functionele en integriteitsvereisten voor elke Safety Instrumented Function (SIF) bevatten. De SRS kan worden gezien als het belangrijkste referentiedocument, waarna het ontwerp, de installatie, de validatie en de werking van het systeem moeten volgen.
Een SRS is een multidisciplinair document dat uiteindelijk door de Instrument / Control Engineer kan worden gebruikt om een Safety Instrumented System te ontwerpen.

Safety Requirement Specification (SRS) in de praktijk

We ervaren soms dat bedrijven het lastig vinden om een SIS te implementeren. Onze eerste suggestie is hier om te beginnen om een SRS op te stellen met een multidisciplinair team om zo alle requirements te specificeren en vast te leggen.

Een valkuil kan zijn dat te weinig of te veel wordt gedocumenteerd. Een SRS van een halve pagina is vaak veel te weinig, terwijl een SRS die uit meerdere pagina’s bestaat vaak te ingewikkeld is.

Consiltant is van mening dat 1 tot 2 pagina’s voldoende is om alle relevante informatie te documenteren. Daarom hebben we een SRS-template en een voorbeeld SRS gemaakt dat alle relevante vereisten aangeeft. Niet te weinig, niet te veel.

SRS-Template

Hieronder kunt u een gratis SRS-template downloaden, gemaakt in Excel, om vrij te worden gebruikt om SRS-documenten te maken.

Download de SRS-template (Excel formaat).

Disclaimer

De SRS-template is opgesteld volgens IEC 61511. Desalniettemin stellen wij uitdrukkelijk dat er geen aansprakelijkheid aanvaard wordt voor de betreffende template en de juistheid ervan. Het gebruik van de SRS-template is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.