LOPA Layer of Protection Analysis

LOPA: het beheersen van de risico’s

Van Loss Of Containment scenario’s die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd, moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. De methode die daarvoor wordt gebruikt, is vrij te kiezen. Sommige bedrijven gebruiken een risicograaf, een nog betere methode is LOPA.

Om risico’s objectief te kunnen bepalen is het volgende van belang:

  • Uitvoering door een team van deskundigen (bv. het HAZOP team) d.m.v. een brainstorm sessie.
  • Een ervaren voorzitter die de risico-methode goed kent, weet of de bepaalde risico’s wel gereduceerd kunnen worden, en een balans weet te bewerkstelligen tussen brainstormen en voortgang maken.

LOPA is een populaire methode geworden.

Schematische weergave van LOPA.

Het is essentieel de risicobeheersing goed te documenteren; de keuze van de diverse parameters moet helder en gedetailleerd toegelicht worden.

Als de LOPA-methodiek wordt gebruikt, is het nodig te weten welke risico’s het bedrijf tolereert. Dat kan weergegeven zijn in tekst of in een risicomatrix. Door risicoreductie van ‘Independent Protection Layers’ of door ‘Conditional Modifiers’ kan de ‘frequentie van voorkomen’ verlaagd worden.

Een valkuil is dat te optimistisch risico’s gereduceerd worden. Bijvoorbeeld door het actief worden van een alarm, zonder dat zeker gesteld is dat een operator daar adequaat op reageert.

LOPA studies worden uitgevoerd volgens de LOPA-uitgaven van CCPS.

CCPS uitgaven over LOPA