Actueel

In de procesindustrie worden gevaarlijke stoffen gebruikt, komen extreme temperaturen en drukken voor en kunnen tanks overstromen. Stoffen mogen niet ongewenst uit de installatie vrijkomen, ‘Loss of Containment’ moet voorkomen worden. Mensen mogen geen gezondheidsproblemen oplopen en het milieu mag niet belast wordt.
Lees meer

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar vormt. Soms is het best lastig om de gevaren van een dergelijke lekkage te bepalen. Lees meer

Consiltant BV heeft in 2018 haar Functional Safety Management System aangeboden aan Dekra ter certificering. Het gaat hierbij met name om de borging van de competentie van onze consultants en de wijze waarop wij onze projecten uitvoeren. Het afgelopen jaar hebben wij intensief contact gehad met Dekra, is ons FS Management System geperfectioneerd en zijn wij aan de tand gevoeld tijdens een gedetailleerde audit.
Lees meer

Onlangs is een artikel van Herman Jansen verschenen in het vakblad Automatie | PMA. Hierin wordt weergegeven wat SIL anno 2019 inhoudt en dat SIL veel meer is dan enkel faalkansberekeningen.
Lees meer

PFD Consiltator

Consiltant BV heeft de PFD Consiltator ontwikkeld, een (gratis) Excel gebaseerde tool om PFDavg te berekenen. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op de PFD Consiltator pagina.

Download de Consiltator: