Actueel

Consiltant heeft een overzicht gemaakt van de SIS-levenscyclus in een handige checklist.
Dit document geeft een overzicht van typische Functional Safety-activiteiten en documenten op basis van IEC 61511:2017. Het overzicht kan worden gebruikt om Functional Safety-projecten te beheren.
Lees meer

Bij instrumentele beveiligingen in de proces industrie is het noodzakelijk deze periodiek goed te onderhouden en te testen. Consiltant BV heeft hiervoor een handig en gratis tool ontwikkeld voor de maintenance engineer.
Lees meer

Consiltant BV is reeds vele jaren intensief bezig met procesveiligheid. Voor en samen met diverse opdrachtgevers in de procesindustrie. In de loop van de tijd is veel ervaring opgebouwd. Ervaring kun je niet doorgeven. Inzicht en pragmatische kennis wel! Tijdens de trainingen procesveiligheid van Consiltant BV wordt de theorie onderbouwd met praktische aspecten, voorbeelden en opgaven.

Consiltant BV geeft ook in 2020 (in het voorjaar en najaar) weer de volgende trainingen:

Deze trainingen worden al vele jaren aan diverse groepen gegeven. Regelmatig worden de trainingen geëvalueerd, geactualiseerd en verbeterd.

NB. De training in het voorjaar zijn komen te vervallen in verband met Corona-maatregelen.

In de procesindustrie worden gevaarlijke stoffen gebruikt, komen extreme temperaturen en drukken voor en kunnen tanks overstromen. Stoffen mogen niet ongewenst uit de installatie vrijkomen, ‘Loss of Containment’ moet voorkomen worden. Mensen mogen geen gezondheidsproblemen oplopen en het milieu mag niet belast worden.
Lees meer

Wanneer er ergens vloeistoffen vrijkomen, dan kan de vloeistofdamp een effect hebben op de gezondheid van de mens. Diverse factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld dampspanning, grenswaarden en dispersie. Tijdens een gevarenidentificatie, zoals een HAZOP-studie, worden er vaak scenario’s besproken waarbij een lekkage van een bepaalde stof vanuit een procesinstallatie een mogelijk gevaar vormt. Soms is het best lastig om de gevaren van een dergelijke lekkage te bepalen. Lees meer