Procesveiligheid, Poka Yoke en HAZOP

In de procesindustrie worden gevaarlijke stoffen gebruikt, komen extreme temperaturen en drukken voor en kunnen tanks overstromen. Stoffen mogen niet ongewenst uit de installatie vrijkomen, ‘Loss of Containment’ moet voorkomen worden. Mensen mogen geen gezondheidsproblemen oplopen en het milieu mag niet belast worden.


Herman heeft een artikel geschreven over hoe drie integriteitspijlers van procesveiligheid; technische integriteit, operationele integriteit en cultuur en leiderschap, allemaal bijdragen aan een veilige installatie. De procesinstallatie wordt instabiel als een integriteitspijler is verzwakt. Loss Of Containment kan optreden met alle gevolgen van dien. Hierbij speelt het Japanse begrip Poka Yoke ook een rol.

Procesveiligheid Poka Yoke en HAZOP pdf