Functional Safety Management System certificaat verlengd

Consiltant BV heeft in 2018 haar Functional Safety Management System aangeboden aan Dekra ter certificering, waarna deze in 2019 gecertificeerd is. Hierbij gaat het met name om de borging van de competentie van onze consultants en de wijze waarop wij onze projecten op gebied van Functional Safety uitvoeren.

Afgelopen maanden heeft Dekra ons FS Management System opnieuw beoordeeld. Naar aanleiding van de herbeoordelingsaudit heeft Dekra de certificering van ons FS Management System verlengd! Wij mogen/kunnen consultancy activiteiten uitvoeren tot SIL 4 beveiligingssystemen. Het gaat hierbij om HAZOP & FMEA & LOPA studies, SIL classificaties, SIL verificaties, SIF validaties en trainingen.

FSM SIL 4 certificaat 2022